Çocuklar ve Ergenler için Zeka ve Gelişim Testi Uygulanmaktadır

Çocuklar ve Ergenler için Zeka ve Gelişim Testi Uygulanmaktadır

KLİNİĞİMİZDE  UYGULANAN ZEKA VE GELİŞİM TESLERİ

*WISC-R Zeka Testi

*Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

*Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

*Kent E.G.Y. Zeka Testi

*Porteus Labirentleri Zeka Testi

*Peabody Resim Kelime Tanıma Testi

*Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi II

*Gesell Gelişim Figürleri Testi

*Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testi

*Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

*Good Enough-Harris Bir İnsan Çiz Zeka Testi

*Cattel 2A Zeka Testi