kibris escort bayan balikesir escort bayan aydin escort bayan sivas escort bayan van escort bayan adiyaman escort bolu escort karabuk escort nigde escort amasya escort

ÇOCUKLUK DÖNEMİ MASTÜRBASYONU

ÇOCUKLUK DÖNEMİ MASTÜRBASYONU
Mastürbasyon, pek çok çocukta normal gelişim çizgisi içerisinde görülebilen, cinsel, fiziksel, ruhsal gelişime olumsuz bir etkisi olmayan, çocuğun genital bölgesini tekrarlayıcı uyarma davranışıdır. Erkeklerin %90-94, kadınların ise %50-60 ında yaşam boyu görülebilir. Birçok çocukta gelişimin tüm basamakları boyunca devam edebilir. Sıklıkla oyun esnasında, kendi vücutlarını merak etmelerine paralel olarak, bazen de genital bölgelerini keşfetmelerini sağlayacak çevresel bir uyaran sonrasında (sıkı bezleme, idrar yolu enfeksiyonu, mantar enfeksiyonu gibi) başlangıç gösterir. Genellikle 18 aylar civarında başlayarak, 4 yaşında en sık görüldüğü döneme ulaşır. 6 yaşından sonrada ise ergenlik dönemine kadar azalma eğilimi gösterir. Çocuk bu davranış bazen hoşlandığı, bazen kaygı ile baş etmek amaçlı, bazen de kendine uyaran sağlamak için yapabilir. Fiziksel veya duygusal bir soruna neden olmaz. Bu konuda en çok üzerinde durulması gereken konu ise bu sürecin yetişkinler tarafından anlamlandırılması ile ilişkilidir. Her ne kadar davranışlar genital bölgeye yoğunlaşmış olmasına karşın çocuk açısından değerlendirildiğinde bu saçını kaşımak, parmağını emmekten farklı bir durum değildir. Çocuklar bu davranışlarında 12 yaşına kadar cinsel birleşmeyi düşünmezler. Onlar açısından bu davranışın toplumsal kurallar çerçevesinde anlaşılabilmesi ise 6 yaşından sonra olmaktadır. Ailelerin bu davranışla karşılaştıklarında nasıl müdahale etmeleri gerektiğinden çok nasıl müdahale etmemeleri gerektiğini bilmeleri çok daha faydalı olacaktır. Zira bu sürecin çocuğa bir zarar vermediği düşünüldüğünde, ebeveynler tarafından yapılabilecek sert müdahaleler, utandırmalar, verilecek cezalar, çocuğun yetişkin dönemindeki cinsel yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durumla karşılaşan ebeveynlerin ev içerisinde yapabilecekleri uygulamalar aşağıda sırası ile ifade edilmiştir.
Sorunu tanımlayın. Bazı tıbbi rahatsızlıkla mastürbasyon davranışı ile karışabilir. Bu nedenle sorunun net olarak tanımlanabilmesi için hekime başvurmadan önce video çekimleri kullanılabilir.

Sakin olun. Bu davranışın çocuğunuzun fiziksel, ruhsal ve cinsel gelişimi üzerinde olumsuzluk oluşturmadığını unutmayın.

Zaman tanıyın. Bu davranışın 4 yaş civarında pek çok çocukta görülmesine rağmen, 6 yaş ile birlikte sıklıkla azaldığı, en azında toplum içinde yapılmadığını unutmayınız.

Onu anlayın. Bir çocuğun cinsellik kavramını ancak kendi gelişim çizgisi içerisinde anlamlandırabileceğini unutmayınız.

Onun için bu davranış kolunu kaşımaktan farklı bir davranış değildir. Cezalandırmayın. Cezalandırmak gelişimsel olarak herhangi bir sorun oluşturmayacak bu davranışı daha karmaşık hale getirerek çocuğunuzun yetişkin yaşamında farklı sorunlarla karşılaşmasına neden olabilir.

Eğer çocuğunuzu mastürbasyon yaparken görürseniz; şaşırmış görünmeyin veya ceza vermeyin. Bu davranışın toplum içerisinde yapılmasının uygun olmadığı, yalnızken yapabileceği, gelişimsel seviyesine uygun kelimelerle anlatılabilir.

Nedenlerini araştırın. Her ne kadar başlangıçta bazen idrar yolu enfeksiyonu, sıkı bezleme, mantar enfeksiyonları gibi çevresel durumlarla ilişkili olmasına rağmen sıklıkla belirgin bir tıbbi sorun ile ilişkili değildir. 

Bazen bu davranışın çocuğun kaygısı ile başedebilmek için veya kendisine ayrı bir uyarak oluşturabilmek amacı ile gerçekleştirebileceğini unutmayın. Bu alanlar ile ilgili sorun düşünülüyorsa nedene uygun davranmak mantıklı olacaktır.

Yönlendirin. Bu davranışın temelde kendini uyarma davranışı olduğunu unutmayın. Dikkatin başka bir yöne çekilmesi, diğer bir deyişle çocuğa yeni bir uyaran sağlanması sıklıkla fayda gösterecektir.